• Консултации и правно съдействие за регистрация в Патентното ведомство на търговски марки;
  • Правна защита при нарушаване правата върху обекти на интелектуалната собственост;
  • Консултации и правна защита в областта на авторското право и сродните му права;
  • Изготвяне на договори за уреждане на отношенията с носители на авторски и сродни права;
  • Изготвяне на договори за отстъпване на право на използване на произведения на авторското право;
  • Изготвяне на договори за отстъпване на право на използване на търговски марки и други обекти на индустриалната собственост