Адвокат Петър Нинов

Сфери на експертиза:

Търговско право, Търговска несъстоятелност, Данъчно право, M&A, Право на информационните технологии

Образование:
Софийски университет „Св. Климент Охридски“;

European Tax College, Tilburg University, Netherlands

Адвокат Венета Кутлева

Сфери на експертиза:

Вещно право, Устройство на територията и строително право, Изпълнителен процес

Образование:
Софийски университет “Св. Климент Охридски”

 

 

 

 

Адвокат Иво Дилов

Сфери на експертиза:

Административно-наказателно право, Потребителско право

 

Образование:
Софийски университет “Св. Климент Охридски”

 

Адвокат Драгомир Симеонов

Сфери на експертиза:

Търговско право, Търговска несъстоятелност, Данъчно право, Застрахователно право, Право на информационните технологии

Образование:
Софийски университет “Св. Климент Охридски”