• Проучване на имуществото на длъжници;
  • Избор на най-подходящи методи за събиране на вземането;
  • Водене на преговори с длъжници – юридически и физически лица;
  • Провеждане на действия за извънсъдебно събиране на вземания;
  • Процесуално представителство в съдебно-изпълнителното производство;
  • Процесуално представителство и защита по съдебни дела за събиране на вземания.