• Консултации и представителство по облигационни и вещноправни казуси;
  • Сделки с недвижими имоти;
  • Изготвяне на договори и съпровождаща документация;
  • Проучване и подготовка на документи преди закупуване на недвижими имоти;
  • Изготвяне на нотариални актове и правно съдействие при нотариални сделки.