• Правни консултации по съдебни казуси;
  • Процесуално представителство и защита при водене на съдебни дела;
  • Представителство и съдействие в съдебно-изпълнителни производства.